Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Fra drøm til virkelighet – Ring 947 92 088

Vår godkjenning

Gjennom sin mestergodkjenning og sentrale godkjenning fra Statens bygningstekniske etat er Rostad Bygg forpliktet til å levere et sluttprodukt av høy kvalitet. Dette sikrer at du som huskjøper kan stole på at våre høye kvalitetskrav ivaretas i hele byggeperioden.

Godkjenningsnr: 1998001537
Godkjent til: 06.11.2012
Organisasjonsnr: 992561076

Rostad Bygg
Skjebergveien 156
1743 Klavestadhaugen SARPSBORG
Tlf: 94792088 Tlf: 46132070
Antall ansatte i foretaket:2


Foretaket er godkjent innenfor følgende 9 godkjenningsområder:

SØK.040.2 søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 1
PRO.110.1 prosjektering av småhus, tiltaksklasse 1
KPR.110.1 kontroll av prosjekteringen av småhus, tiltaksklasse 1
SAM.040.2 samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 1
UTF.040.2 utførelse av bygningstiltak, tiltaksklasse 1
UTF.210.2 utførelse av tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 1
KUT.040.2 kontroll av utførelse av bygningstiltak, tiltaksklasse 1
KUT.210.2 kontroll av tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 1
KUT.260.1 tverrfaglig kontroll av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1

Dette er mesterbrevordningen

Ordningen med mesterbrev er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986. En egen Mesterbrevnemnd forvalter og administrerer ordningen. Nemnda oppnevnes for 4 år av gangen. Mesterbrevnemnda består av 5 medlemmer, pluss 4 varamedlemmer. Mesterbrevnemnda har et sekretariat som forestår den daglige drift og kontakt med mestre og bransjeorganisasjoner.

Mesterbrevnemnda fastsetter hvilke kvalifikasjoner som kreves for å få mesterbrev, og dermed rett til å benytte den lovbeskyttede tittelen mester. Nemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, for tiden finnes 59 godkjente mesterfag. En viktig del av Nemndas oppgaver er å arbeide for å gjøre mesterbrevordningen og mesterbegrepet kjent. Nemnda utgir også bladet MesterNytt, som kommer med 4 nummer i året.

Den viktigste bestemmelsen i loven er at bare den som er tildelt mesterbrev og har betalt sin årsavgift har rett til å kalle seg mester. Overtredelser straffes med bøter. Mesterbrevnemnda kan videre trekke et mesterbrev tilbake fra den som viser grov forsømmelighet i sin næringsvirksomhet. Alle mestere skal være seriøse aktører i sine markeder. Fagkunnskap gir trygghet er ikke bare et slagord, det er målet med mesterbrevordningen.

Hva er en håndverksmester?

  

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

© 2024 Rostad Bygg AS